Woensdag 5 augustus 1970: Ontvangst in Zwartsluis.

Aldaar werden we ontvangen door de burgemeester van Zwartsluis, Mr.Buynink. Ook een bestuurslid van het plaatselijke V.V.V. was aanwezig, nl. de heer Olland (directeur van koffiesiroopfabriek N.V. Buisman). Namens de recreatiestichting 'Zwartewater' was de heer Blei vertegenwoordigd. Na de hartelijke ontvangst, werden we uitgenodigd voor een diner in een motel, die dicht bij de jachthaven stond. In het motel werden de door ons meegekregen geschenken overhandigd.

Burgemeester Buynink richtte vervolgens een dankwoord aan ons en feliciteerde ons voor de geweldige prestaties. Vervolgens overhandigde de burgemeester iedereen een vlaggetje van Zwartsluis. Ook de heer Olland vond het een enorme prestatie en zij dat hij namens zijn firma een beker beschikbaar stelde. Volgend jaar moet die beker dan weer opgehaald worden door de roeiers uit Zwartsluis. Het wordt dus een jaarlijks evenement. We vonden dat een geweldig idee en meteen werd er besloten om de beker roeiend naar Grouw terug te brengen. En daar werd op gedronken. De fles Grouwster Berenburg, die door de Grouwster V.V.V. aan burgemeester Buynink was aangeboden, werd door ons allen leeg gedronken.

De heer Olland nodigde ons uit om later op de middag een bezoek te brengen aan zijn fabriek (N.V. Buisman). De heer Blei deelde ons nog mee, dat we te gast van Zwartsluis waren en gratis een ligplaats in de jachthaven hadden. Ook konden we gratis gebruik maken van de warme en koude douches.

Na het diner namen burgemeester, de heer Olland en de heer Blei afscheid en gingen wij met ons allen een warme douche nemen. Tegen vijf uur brachten we een bezoek aan N.V. Buisman. Daar werden we ontvangen door de heer Olland. De heer Olland overhandigde ons een symbolische beker, een stalen kan met daarop geschilderd 'Grouw - Zwartsluis roeiers'. We kregen allemaal een persoonlijke herinnering, nl. een tasje met daarin een hoofddoek, een ballpoint, lucifers en reclamemateriaal over Buismans koffiesiroopfabriek. Om zeven uur precies reden twee taxi's voor en hebben we een rondrit gemaakt door Zwartsluis en omgeving (Wanneperveen en Giethoorn). Terug in Zwartsluis hebben we tot 12 uur 's nachts de tijd doorgebracht in een bar en het dorp bekeken.