Maandag 3 augustus 1970: De laatste voorbereidingen.

Maandag 3 augustus moesten de laatste voorbereidingen getroffen worden. De twee roeiboten waren al snel gevonden. We konden ze zeer geschikt huren bij botenverhuurder Jan Leistra. Er werd proviand gehaald dat bestond uit : 10 liter melk, 1 fles koffiemelk, 1 potje oploskoffie, 2 kilo appels, 20 sinaasappelen, 1 kilo suiker, stuk kaas, 2 blikjes leverpastei, snoepgoed, 3 pakjes boter, 2 blikjes tomatensoep en 3 tarwebroden. Kookgerei was ook aanwezig.

Maandagmiddag om 2 uur was alles rond. Ik kon toen met mijn werk beginnen en dat was de kranten in de omgeving van Grouw en Zwartsluis in te lichten van hetgeen dat komen zou. Bij de kranten was men enthousiast over de stunt en wilden er meer van weten, behalve bij de Leeuwarder Courant. Daar kwam de reactie van 'Jullie halen het toch niet'. Ik heb ook het V.V.V. van Zwartsluis gebeld en toen is alles goed aan het rollen gegaan.

Ik kreeg al gauw telefoon terug uit Zwartsluis en aan mij werd gezegd dat als we aankwamen, daar door de burgemeester van Zwartsluis ontvangen zouden worden. Dus nu moest er wel geroeid worden. Ik heb meteen geprobeerd contact te krijgen met burgemeester K.J.Vrijling en de voorzitter van het V.V.V. de heer B.de Vries, doch ze waren niet bereikbaar. Pas 's avonds om half elf ben ik bij de heer De Vries geweest en heb de plannen verteld. De Vries beloofde mij, dat ik om half twaalf een fles Grouwster Berenburg en een brief voor de burgemeester van Zwartsluis kon ophalen. Om elf uur kreeg ik telefoon van burgemeester Vrijling, die zei dat hij 's morgens bij het vertrek aanwezig zal zijn en dan een koker met daarin het vlaggetje van Idaarderadeel en een doosje Friese duimpjes zal meegeven.

Er scheidde ons nog een nachtrust, voor de stunt z'n aanvang kon nemen.

Berichtje uit de Telegraaf (maandag 3 augustus 1970)

Gooitzen van der Hoek

Richard Brinkman